Ing. Marek Talian - konateľ - Impulz Real, s.r.o.

Nikdy v živote nezabudnite na tieto tri veci. Že domov nie je miesto, ale pocit. Že čas sa nemeria hodinami, ale okamihmi. A že tlkot srdca sa nedá počuť, ale cítiť a zdieľať.. - Neznámy autor

Ing. Marek Talian - konateľ

Certifikáty konateľa IMPULZREAL - Ing. Marek Talian